Öppet brev till Greta

posted in: Miljö | 0

Foto: ”Greta Thunberg at the Parliament” by European Parliament is licensed under CC BY 2.0

Dom flesta känner idag till Greta Thunberg och hennes kamp mot miljöhotet, nedan beskriver Klaus Pöttinger sitt stöd och sin tacksamhet till Greta.


Dear Greta,

Through your commitment to protecting our climate, you have made a big difference and I would therefore like to sincerely thank you. Global warming is indeed one of the most pressing issues which we face today. Thankfully, solutions and sustainable approaches, with which we can confront these issues, have been brought to the table. Now is the time to tackle them consistently.

You have emphasised all of this and I would therefore like to express my appreciation for your courage, perseverance and determination, with which you have openly made your position clear for a good six months now. Since then, you have increased many people’s awareness on this issue, particularly amongst young people. I find that phenomenal. With regards to the topic of environmental policy, you – together with many school children who are taking to the streets all around the world – are calling on us adults to take more responsibility. And quite rightly so! It cannot be denied that the older generation is in debt to today’s youth. We must learn to live and manage our resources in such a way that our planet is also habitable for future generations.
Times have changed. The time of hope is being replaced by the time to take responsibility.

Even though it looks to be a tough and lengthy process until policy makers and society as a whole herald a significant turnaround, there are many adults who share your goals and are already taking decisive steps. Among them are many parents who are concerned about the future of their children, but also many scientists and politicians too. Similarly, there are engineers and entrepreneurs who are doing their utmost to transform our society so that progress and a modern lifestyle do not come at the expense of the planet. As an entrepreneur in the field of sustainable waste disposal technology, I personally support this approach and I am committed to preventing 1 million tonnes of greenhouse gases from reaching the atmosphere.

Kind regards from Austria,
Klaus Pöttinger


Kära Greta,

Genom ditt engagemang för att skydda vårt klimat har du gjort stor skillnad och därför vill jag uppriktigt tacka dig. Den globala uppvärmningen är verkligen en av de mest angelägna frågor som vi står inför idag. Lyckligtvis har lösningar och hållbara metoder, som man kan arbeta med, förts till bordet. Nu är det dags att använda dem konsekvent.

Du har betonat allt detta och jag vill därför uttrycka min uppskattning för ditt mod, ihärdighet och beslutsamhet, där du öppet har klargjort din ståndpunkt för under ett halvt års tid. Under denna tid har du ökat många människors medvetenhet i denna fråga, särskilt bland unga människor. Jag tycker att det är fenomenalt. När det gäller miljöpolitiken uppmanar du – tillsammans med många skolbarn som tar sig ut på gatorna runt om i världen – oss vuxna att ta mer ansvar. Och det med rätta! Det kan inte förnekas att den äldre generationen är skuldsatta för dagens ungdom. Vi måste lära oss att leva och förvalta våra resurser på ett sådant sätt att vår planet också är bebobar för kommande generationer. Tiderna har förändrats. Hoppets tid har ersatts av en tid för att ta ansvar.

Även om det kan vara en tuff och långvarig process tills beslutsfattare och samhället som helhet ser en betydande vändning, så finns det många vuxna som delar dina mål och redan tar avgörande steg. Bland dem finns många föräldrar som oroar sig för barnens framtid, men också många vetenskapsmän och politiker. Likaså finns det ingenjörer och entreprenörer som gör sitt yttersta för att omvandla vårt samhälle så att framsteg och en modern livsstil inte kommer på bekostnad av vår planet. Som entreprenör inom området för hållbar avfallshantering stöder jag personligen detta synsätt och jag är fast besluten att förhindra att 1 000 000 ton växthusgaser når atmosfären.

Vänliga hälsningar från Österrike,
Klaus Pöttinger