Kontaktuppgifter

  Kontaktperson*

  E-postadress*

  Telefonnummer

  Fastighetsnamn

  Ort

  Beräkningsunderlag

  Mängd organiskt avfall

  m3/år

  Kostnad att bli av med

  kr/år

  Intäkter av försäljning

  kr/år

  Elförbrukning på gården

  kWh

  Elkostnader på gården

  kr/år

  Värmeförbrukning, ej el

  kWh

  Värmekostnader, ej el

  kr/år

  Övrig kostnad för energi

  kr/år