För att kunna ge Dig en uppfattning om investering, driftkostnad och intäkter behöver vi ett underlag från just Din gård. I nedanstående intresseformulär fyller du in dina uppgifter varefter vi kontaktar dig för resultat och information. För övriga ärenden når du oss på info@mobigas.se