Kontaktuppgifter

  Kontaktperson*
  E-postadress*
  Telefonnummer
  Fastighetsnamn
  Ort

  Beräkningsunderlag

  Mängd organiskt avfall m3/år
  Kostnad att bli av med kr/år
  Intäkter av försäljning kr/år
  Elförbrukning på gården kWh
  Elkostnader på gården kr/år
  Värmeförbrukning, ej el kWh
  Värmekostnader, ej el kr/år
  Övrig kostnad för energi kr/år