Vi erbjuder biogasanläggningar som medför att både små och stora gårdar blir helt eller delvis självförsörjande av energi och således minskar sitt beroende av fossila bränslen.kukhuvud

MobiGas är ett miljöteknikföretag som erbjuder det senaste inom avfall till energiteknologi till nordiska länder.

Med en förståelse för varje gårds individuella behov byggs MobiGas biogasstationer i enlighet med din gårds storlek och behov. Våra anläggningar spänner därför över storlekar som täcker allt mellan 500 ton till 5.000 ton per år.

Alf Johnsson
Säljare och partner

Alf har lång erfarenhet av försäljning inom B2B med en förmåga att hitta konstruktiva lösningar vid utveckling av affärsverksamheten. Gedigen erfarenhet inom energi och miljöfrågor ger god förståelse för området.

Skicka e-post
Björn Magnusson
Säljare och partner

Björn har lång erfarenhet av att marknadsföra miljö- och avfallsprodukter. Hans kunskap och erfarenhet från stora investeringar gör honom till ett bra bollplank i biogasprojekt.

Skicka e-post
Anders Fladvad
Partner

Arbetar idag med miljöfrågor inom avfallshantering. Har som civilekonom tidigare erfarenhet från konsultverksamhet med ekonomistyrning och organisationsutveckling.

Albert Wickman
Partner

Har sedan 1990-talet arbetat med miljöfrågor. En förkämpe för att alltid driva utveckling med miljö och hållbarhet i centrum.