MobiGas Biogasanläggning är en flexibel anläggning där vi använder oss av specialbyggda containrar, här produceras biogas, värme, elenergi och som extra tillägg även drivmedel.

Råvaran som används är till exempel; Stallgödsel, spannmålsrester eller växtrester.

mobibild